Czy w Polsce mamy aktualnie rynek pracownika?

Bezrobocie w Polsce na poziomie około 7% pozwala pracobiorcom na bycie bardziej wybrednymi, a pracodawcom na wymyślanie kolejnych sposobów na przyciągnięcie ich pod swoje skrzydła. Rekordowo niskie bezrobocie jest dowodem na dynamiczny wzrost i rozwój gospodarczy. Dużą rolę odgrywają również inwestycje, szczególnie zagraniczne, chociaż ostatnimi czasy ich tempo nieco się spowolniło. W takich warunkach gospodarczych

Czytaj więcej