Legalne zatrudnienie obcokrajowca

Obywatele Ukrainy przybywając do Polski w poszukiwaniu zatrudnienia wypełniają lukę na polskim rynku pracy, na którym od kilkunastu miesięcy brakuje rąk do pracy. Jednak procedura zatrudniania obcokrajowca spoza UE jest żmudna i niekiedy skomplikowana. Jakich obowiązków musi dopełnić pracodawca, chcący zatrudnić obcokrajowca? Ile czeka się na zezwolenie na pracę i kto je wydaje?

Czytaj więcej

Umowa zlecenia vs. umowa o dzieło

Zarówno umowa zlecenia jaki i umowa o dzieło należą do umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że nie są regulowane przez kodeks pracy, ale przez kodeks cywilny. W tym przypadku nie można mówić o pracodawcy i pracowniku, lecz o zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Zasadnicze różnice Umowa zlecenia jest często nazywana umową starannego działania. Oznacza to, że zleceniobiorca zobowiązuje

Czytaj więcej

Siedem najbardziej pożądanych zawodów w Polsce

Perspektywiczny, dobrze płatny i dający satysfakcje – taki powinien być dobry zawód. Często szukając swojego miejsca na rynku pracy, stajemy pod ścianą i nie wiemy, którą drogą pójść. Prawie zawsze obok pasji i zainteresowań, to pieniądze są decydującym czynnikiem, którym kierujemy podczas szukania pracy lub w momencie przekwalifikowania się. Niniejszym prezentujemy krótki przewodnik –  siedem

Czytaj więcej

Nadgodziny – chleb powszedni dla Polaków

Według firmy HAYS, ponad 70% Polaków pracuje w nadgodzinach. Jednocześnie stawia nas to w czołówce europejskich krajów, których mieszkańcy przepracowują największą liczbę godzin w tygodniu. Coraz częściej odbija się to na naszym zdrowiu i życiu prywatnym. Zgodnie z art. 151 §1 kodeksu pracy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej

Czytaj więcej