Pracownicze Plany Kapitałowe – dodatkowe fundusze na emeryturę

Projekt ustawy u pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada, że już od 1 stycznia 2019 r. niektórzy pracodawcy obejmą swoich pracowników nowym systemem oszczędzania na emeryturę.

Zasady, na których opiera się polski system emerytalny zakładają, że wysokość przyszłego świadczenia zależy od wysokości odprowadzanych w przeszłości składek. Dlatego zdaniem rządzących PPK mają być dodatkową alternatywą, umożliwiającą oszczędzanie na swoją przyszłą emeryturę. Zgodnie z założeniem ustawy pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki na PPK, którymi zarządzać mają towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Ich ewidencję będzie prowadzić Polski Fundusz Rozwoju. Pracodawca, w imieniu pracownika, będzie zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Koszt PPK

Ciężar finansowy PPK ma być rozłożony zarówno na pracownika jak i na pracodawcę. Składka podstawowa finansowana przez pracodawcę będzie wynosić 1,5% wysokości wynagrodzenia brutto. Natomiast część podstawowa finansowana przez pracownika to 2% jego wynagrodzenia brutto. Projekt ustawy zakłada również, że składka pracownika będzie potrącana z wynagrodzenia po jego uprzednim opodatkowaniu, czyli będzie odejmowana z wynagrodzenia netto.

Pracodawca i pracownik mogą również zadeklarować chęć opłacania składek dodatkowych. Wynoszą one – po stronie pracodawcy: 2,5%, po stronie pracownika 2%.

Zachętą dla regularnego oszczędzania w ramach PPK będzie możliwość otrzymania dopłaty rocznej w wysokości 240 zł. Jednak taką nagrodę dostaną ci lepiej zarabiający, ponieważ warunkiem jej otrzymania jest zgromadzenie na rachunku w PPK składek w wysokości równej co najmniej kwocie składek podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Udział w PPK będzie dobrowolny. Pracownik może z niego zrezygnować i nie płacić swojej składki. Pracodawca również nie będzie płacić składki za pracownika, który zrezygnował w uczestnictwie w PPK. Pracownik, który nie chce być objęty PPK będzie musiał złożyć u swojego pracodawcy odpowiednią deklarację. Jest ona ważna przez 2 lata, potem należy ją odnowić.

Harmonogram przystępowania do PPK

PPK maja być objęci docelowo wszyscy. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek ten będzie dotyczył pracodawców zatrudniający powyżej 250 osób. Od 1 lipca 2019 r. PPK będą objęci również ci zatrudniający od 249 do 50 osób. Od 01.01.2020 r. PPK wprowadzą również przedsiębiorcy zatrudniający od 49 do 20 osób, a od 01.07.2020 – wszyscy.

Z rynku pracy