Coraz więcej L-4 od psychiatrów

Ze statystyk prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że z roku na rok zwiększa się liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych.

ZUS w swoim raporcie Analiza przyczyn absencji chorobowej na przestrzeni ostatnich lat wskazuje, że w 2012 roku absencje w pracy wynikające z zaburzeń psychicznych stanowiły 6,8% ogółu, natomiast w 2016 roku stanowiły one już 7,9%.

Stały wzrost liczby L-4 wystawianych przez psychiatrów świadczy o pogarszającej się kondycji zdrowia psychicznego Polaków. Choroby psychiczne, takie jak: depresja, alkoholizm czy nerwica są niebezpieczne same w sobie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wspomniane schorzenia mogą być także skutkiem przepracowania lub wypalenia zawodowego. Przyczyniają się temu, między innymi: stres, zbyt częsta praca w nadgodzinach, a nawet mobbing. Dlatego ważne jest, aby polscy pracodawcy zrozumieli, że wypoczęty pracownik to dobry i efektywny pracownik i zaczęli wprowadzać do swoich firm zasadę work life balance, która polega na wyraźnym oddzieleniu pracy zawodowej od życia prywatnego, w którym pracownik spędza czas z rodziną i poświęca się swoim pasjom.

Druga strona medalu

Z socjologicznego punktu widzenia wzrost zwolnień lekarskich wystawianych przez psychiatrów lub psychologów może świadczyć o tym, że takie choroby jak np. depresja przestaje być w Polsce tematem tabu. Jeszcze kilkanaście lat temu fakt leczenia psychiatrycznego był rodzajem piętna. Ludzie niechętnie przyznawali się do swoich problemów zdrowotnych i bali się jak zareaguje na nie pracodawca.

Jednak zwolnienia lekarskie wystawiane z powodu zaburzeń psychicznych bywają dla pracodawców problematyczne. W przypadku podejrzeń, że pracownik przedkłada „lewe” L-4, pracodawcy bardzo ciężko jest to udowodnić, ponieważ przeprowadzenie kontroli takiego zwolnienia zarówno przez ZUS (który może zbadać zasadność zwolnienia) jak i pracodawcę (który bada sposób wykorzystania zwolnienia) nie jest łatwe. Osoba cierpiąca na zaburzenia psychiczne nie ma objawów fizycznej niezdolności – nie leży w łóżku, może chodzić itd.,w związku z tym jednoznaczne stwierdzenie niezasadności wystawienia L-4 z powodu zaburzeń psychicznych jest, w niektórych przypadkach, niemożliwe.

Źródła:

http://www.zus.pl/documents/10182/39590/Analiza+przyczyn+absencji+chorobowej+w+latach+2012-2016.pdf/c045c950-143c-4b25-98d7-e0bf5d5dae2e

Z rynku pracy