Zasiłek opiekuńczy – kto może z niego skorzystać?

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę ma prawo skorzystać z płatnego zwolnienia w celu osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Z tego tytułu jest mu wypłacany zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje, podobnie jak świadczenie wypłacane z tytułu niezdolności do pracy, w wymiarze 80 % podstawy wymiaru zasiłku. Płatnikiem zasiłku jest ZUS albo

Czytaj więcej

Kiedy pracodawca może zmusić pracownika do urlopu?

Urlop wypoczynkowy jest jednym z przywilejów pracowników. Jest on udzielany na wniosek pracownika. Co do zasady pracodawca nie może z góry narzucić pracownikowi terminu wykorzystania urlopu. Od tej zasady istnieją jednak dwa wyjątki. Pracownik w ciągu roku ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni. Pula dni do wykorzystania w danym roku

Czytaj więcej

Urlop rodzicielski łączony z pracą. To możliwe!

Kodeks pracy przewiduje możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Ile może on trwac? Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia łączonego urlopu pracownikowi? Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie – w przypadku urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, lub 34 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniąt czy większej liczby dzieci podczas jednego porodu. Z urlopu rodzicielskiego mogą

Czytaj więcej