Koszty pracodawcy pójdą w górę od nowego roku

Już od 1 stycznia 2019 r. rząd planuje obciążyć pracodawców dodatkową składką, która ma zasilić Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Konfederacja Lewiatan ostrzega: składka na Fundusz Solidarnościowy to trzecia, obok Pracowniczych Planów Kapitałowych i zniesienia limitu składek, propozycja, która zwiększy koszty pracodawcy. Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy) jest odpowiedzią na

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa o praktykę absolwencką?

Umowa o praktykę absolwencką jest szczególnym rodzajem umowy cywilnoprawnej. Pracodawca może ją zawrzeć z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum i nie ma ukończonych 30 lat Zasady świadczenia pracy w oparciu o umowę o praktykę absolwencką reguluje ustawa z 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich. Istota umowy o praktykę absolwencką Umowa powinna być zawarta

Czytaj więcej

Czy można zwolnić kobietę w ciąży?

Kobiety w ciąży są objęte szczególną ochroną związaną z wypowiadaniem umów o pracę. Są jednak dwa wyjątki, które pozwalają na zwolnienie kobiety w ciąży. Wraz z momentem przedłożenia pracodawcy zaświadczenia, które potwierdza, że spodziewa się dziecka, kobieta w ciąży podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może swobodnie rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży. W

Czytaj więcej

Podróż służbowa, a dieta

Delegacje służbowe są codziennością wśród wielu branż. Pracodawca ma prawo wymagać od pracownika, by wykonywał on pracę poza miejscem pracy wpisanym w umowie, jednak musi mu to odpowiednio wynagrodzić. Pracownik z kolei, aby otrzymać rekompensatę za delegację, musi odpowiednio udokumentować koszty związane z podrożą. Komu należy się dieta? Pracownik odbywający delegację z polecenia pracodawcy ma

Czytaj więcej

Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego zaliczkowo?

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi więcej urlopu, niż mu przysługuje? Czy pracownik musi zgadzać się na odpracowywanie dodatkowo udzielonych dni wolnych? Urlop wypoczynkowy jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych. Przysługuje on każdej zatrudnionej osobie wymiarze 20 lub 26 dni. Wielkość wymiaru jest uzależniona od przepracowanych lat, do których zalicza się również naukę. Należy pamiętać, że

Czytaj więcej

Komu przysługuje dodatek za rozłąkę?

Dodatek za rozłąkę jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym pracownikom, którzy czasowo są oddelegowywani do pracy do miejscowości innej niż ta, w której mieszkają. Dotyczy to przede wszystkim zawodowych żołnierzy, urzędników państwowych, funkcjonariuszy celnych oraz sędziów Sądu Najwyższego. Poza tym na to świadczenie mogą liczyć również ci pracownicy, którym zagwarantowano jego wypłacanie w regulaminie pracy lub umowie

Czytaj więcej