Za co można dostać dyscyplinarkę? Cz. II

Kodeks pracy daje możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia nie tylko z powodu ciężkiego naruszenia swoich obowiązków pracowniczych. Podstawą do tego może być również długa nieobecność pracownika, np. z powodu choroby. Długa nieobecność pracownika może doprowadzić do kłopotliwej dezorganizacji pracy w przedsiębiorstwie. W związku z tym ustawodawca daje możliwość pracodawcom rozwiązania umowy

Czytaj więcej

Jak rozliczać pracę w nadgodzinach?

Każda praca w godzinach przekraczających normy czasu pracy pracownika jest pracą w godzinach nadliczbowych, za którą przysługuje odpowiednia rekompensata. Kodeks pracy dopuszcza jedynie dwa przypadki, w których praca w nadgodzinach jest dopuszczalna. Pierwsza w nich dotyczy konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska i usunięcia awarii. Natomiast

Czytaj więcej

Urlop rodzicielski połączony z wykonywaniem pracy

Od 2 stycznia 2016 r. rodzic korzystający z urlopu rodzicielskiego ma możliwość połączenia go ze świadczeniem pracy. Wtedy urlop rodzicielski ulega proporcjonalnemu wydłużeniu. Obliczenie okresu wydłużenia sprawia niekiedy wiele trudności. Urodzenie dziecka oraz urlopy macierzyński i rodzicielski wiążą się z wyłączeniem z życia zawodowego na ponad rok. Możliwość połączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy jest

Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe już o 1 stycznia 2019 r.

Wraz z początkiem nowego roku zacznie obowiązywać ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Nowe regulacje wejdą w życie po półrocznym vacatio legis, czyli od 1 lipca 2019 r. Szacuje się, że obejmą one ponad 11 milionów Polaków, którzy w ten sposób zdobędą dodatkowe fundusze na swoją przyszłą emeryturę. Pierwszy projekt ustawy o PPK pojawił się

Czytaj więcej