TK orzekł – zniesienie 30-krotności niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że zniesienie limitu 30-krotności podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych jest niezgody z konstytucją. To wielka ulga dla kilkuset tysięcy najlepiej zarabiających Polaków. Propozycja ustawy Prawa i Sprawiedliwości o zniesieniu limitu 30-krotoności podstawy wymiaru składek budziła wiele emocji zarówno po stronie pracodawców, jak i związków zawodowych. Ukrytym celem tej ustawy było zasilenie budżetu ZUS,

Czytaj więcej

Kiedy zmienić pracę?

Rutyna, niesatysfakcjonujące zarobki i stres, przez który w nocy nie możesz zmrużyć oka. Oto sygnały, którą świadczą o tym, że powinieneś zastanowić się nad zmianą pracy. Podjęcie decyzji o zmianie pracy jest niekiedy bardzo trudne. Niektórzy boją się wyjść ze swojej strefy komfortu i porzucić coś, co może nie jest do końca zadawalające, ale znajome.

Czytaj więcej

Zmiana czasu na zimowy a czas pracy

W ostatni weekend października zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. Dzięki temu spaliśmy o godzinę dłużej, ale także pracowaliśmy dłużej. Jak pracodawca powinien to poprawnie rozliczyć? Co do zasady powierzenie pracownikowi pracy w sobotę lub święto musi wynikać ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Są jednak systemy czasu pracy np. równoważny czy ciągły, w których praca w

Czytaj więcej

Za co można dostać dyscyplinarkę? Cz. II

Kodeks pracy daje możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia nie tylko z powodu ciężkiego naruszenia swoich obowiązków pracowniczych. Podstawą do tego może być również długa nieobecność pracownika, np. z powodu choroby. Długa nieobecność pracownika może doprowadzić do kłopotliwej dezorganizacji pracy w przedsiębiorstwie. W związku z tym ustawodawca daje możliwość pracodawcom rozwiązania umowy

Czytaj więcej

Jak rozliczać pracę w nadgodzinach?

Każda praca w godzinach przekraczających normy czasu pracy pracownika jest pracą w godzinach nadliczbowych, za którą przysługuje odpowiednia rekompensata. Kodeks pracy dopuszcza jedynie dwa przypadki, w których praca w nadgodzinach jest dopuszczalna. Pierwsza w nich dotyczy konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska i usunięcia awarii. Natomiast

Czytaj więcej

Urlop rodzicielski połączony z wykonywaniem pracy

Od 2 stycznia 2016 r. rodzic korzystający z urlopu rodzicielskiego ma możliwość połączenia go ze świadczeniem pracy. Wtedy urlop rodzicielski ulega proporcjonalnemu wydłużeniu. Obliczenie okresu wydłużenia sprawia niekiedy wiele trudności. Urodzenie dziecka oraz urlopy macierzyński i rodzicielski wiążą się z wyłączeniem z życia zawodowego na ponad rok. Możliwość połączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy jest

Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe już o 1 stycznia 2019 r.

Wraz z początkiem nowego roku zacznie obowiązywać ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Nowe regulacje wejdą w życie po półrocznym vacatio legis, czyli od 1 lipca 2019 r. Szacuje się, że obejmą one ponad 11 milionów Polaków, którzy w ten sposób zdobędą dodatkowe fundusze na swoją przyszłą emeryturę. Pierwszy projekt ustawy o PPK pojawił się

Czytaj więcej

Bezpłatny staż – wyzysk czy szansa?

Ostatnie lata nauki dla niektórych studentów wiążą się z niemałym stresem. W końcu trzeba porzucić studenckie życie i zająć się planowaniem własnej kariery. Naturalnym początkiem budowania swojego doświadczenia zawodowego są praktyki i staże studenckie. Wielu pracodawców z radością umożliwi odbycie takiego stażu, lecz niechętnie za niego zapłaci. Tania siła robocza W internecie bez trudu można

Czytaj więcej

Triber – zawód przyszłości

Będzie mentorem, łącznikiem, a jego pensja może wynieść nawet 15 000 zł. Według amerykańskiego pisarza i futorologa Joe Tankersley’a triber będzie jednym z najbardziej pożądanych zawodów już w 2025 roku. Czym konkretnie będzie się zajmował? Triber, czyli władca plemienia (ang. tribe – plemię), ma być odpowiedzią na problem wielu współczesnych korporacji, dotyczący efektywnego zarządzania projektem. To

Czytaj więcej

Za co można dostać dyscyplinarkę? Cz. I

Zwolnienie dyscyplinarne to inaczej wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę przez jednostronne oświadczenie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W jakich sytuacjach można się go spodziewać? Pracodawca na rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym ma miesiąc od momentu, gdy dowiedział się o zaistniałej przyczynie, która może być uzasadnieniem rozwiązania umowy w tym trybie. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy

Czytaj więcej