Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy dla i pod kierownictwem danego pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca i pracownik nie mogą samodzielnie podpisać umowy o pracę tymczasową. Niezbędna do tego jest agencja pracy tymczasowej, która występuje tutaj w roli pośrednika.

Szczegółowy status pracownika tymczasowego reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003 r.

Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego/zwolnienia lekarskiego?

Pracownik tymczasowy ma również prawo do urlopu wypoczynkowego. Według ustawy przysługuje on za każdy przepracowany miesiąc w wymiarze dwóch dni.

Czy okres przepracowany na podstawie umowy o pracę tymczasową wlicza się do emerytury?

Tak, od wynagrodzenia pracownika tymczasowego są naliczane i odprowadzane składki ZUS. Wobec tego, zgodnie z obowiązującym prawem, okresy, za które zostały odprowadzone składki zaliczają się do okresu składkowego, od którego zależy wysokość emerytury.

Czy jako pracownik tymczasowy mogę zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny?

Tak. Pracownik tymczasowy może, tak samo jak pracownik stały, zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego najbliższych członków rodziny.

Czy pośrednictwo pracy jest usługą płatną?

Nie. Agencje pracy nie pobierają prowizji za pomoc w znalezieniu pracy. Jedyne koszty, jakie ma prawo pobierać od potencjalnych pracowników, to wydatki związane z wykonaniem i organizacją usługi, np. opłata za wydanie wizy w przypadku podjęcia pracy za granicą.

Professional business team working together at office desk discussing during a meeting, efficiency and teamwork concept

 

Myślisz, że możemy Ci pomóc?